Onze methodes

Testpsychometrie

InleidingHet ontwikkelen van psychometrische instrumenten vraagt specialistische kennis en ervaring. Ook om de juiste betekenis aan de uitslagen toe te kennen en dit op een verantwoorde manier te kunnen hanteren.

Spiral Drives werkt vanaf de start, in 2005, samen met een groep zeer ervaren (test)psychologen. Zij staan garant voor de kwaliteit van onze testontwikkeling. Door de samenwerking met hen hebben we zelf ook een behoorlijke dosis kennis van de karakteristiek en gebruiksmogelijkheden van de Graves instrumenten gekregen.

Deze kennis is extreem relevant om de instrumenten verantwoord te kunnen inzetten en onjuiste interpretaties te voorkomen. Bij Spiral Drives is het onderdeel van je opleiding en delen wij dat ook graag op onze website.

Ipsatieve vs absolute meetmethodeIn de testpsychometrie zijn er twee veelvoorkomende meetmethoden, te weten:

  • Ipsatief
  • Absoluut

Ieder van deze methoden heeft zijn eigen specifieke kenmerken en toepassing. De ipsatieve meetmethode de meest voorkomende, zowel bij Spiral Drives als bij andere leveranciers. Het is laagdrempelig, vrij van oordeel en daardoor zeer geschikt voor individuele- en teamontwikkeling. Om de karakteristiek van deze meetmethode goed te begrijpen is het noodzakelijk om beiden te kennen. We lichten ze daarom kort toe:

Ipsatieve meetmethodeBij de ipsatieve meetmethode wordt je als invuller gedwongen om telkens een vast aantal punten te verdelen over een vast aantal antwoordmogelijkheden, meestal vijftien punten over zeven antwoordmogelijkheden (paars tot en met turquoise).

Punten gaan primair naar die antwoordoptie waar de grootste voorkeur naar uit gaat, de rest krijgt geen punten. De uitslag van een dergelijke test laat derhalve zien naar welke drijfveren de meeste voorkeur uit gaat, ten opzichte van alle andere drijfveren. Niets meer en niets minder.

De uitslag van een ipsatieve Graves test laat dus de relatieve voorkeuren van een persoon zien. “Ipse” is het Latijnse woord voor “zelf”. Dit wordt gemeten en getoond als de verdeling van voorkeuren, waarbij het geheel 100% vormt. Dit is zeer laagdrempelig, vrij van oordeel en een zeer waardevol startpunt voor een ontwikkelingsproces.

BELANGRIJKE KANTEKENING TEAMSDe ipsatieve test toont de procentuele voorkeursverdeling van drijfveren binnen één persoon. Deze kunnen niet zo maar worden opgeteld om tot dieper inzicht van een team te komen. Doe je dat wel, dan laat het je uitsluitend de gemiddelde voorkeur van een team zien. Niets meer en niets minder. Het onthult geen dieperliggende informatie over cultuur, energie of onderliggende teamdynamiek. Dit is een groot algemeen misverstand.

Absolute meetmethodeBij de absolute meetmethode worden alle drijfveren los van alle andere gemeten. Er is dus geen sprake van verplichte verdeling van 15 punten over de 7 drijfveren. Alle vragen staan nu los van elkaar en worden separaat beantwoord aan de hand van de onderstaande 5-punts Likert-schaal:

  • helemaal mee oneens
  • mee oneens
  • noch mee oneens noch mee eens
  • mee eens
  • helemaal mee eens

Omdat iedere drijfveer dus los van alle andere wordt gemeten en laat de uitslag dus een score zien van iedere losstaande drijfveer. De score van iedere drijfveer kan als het ware 100% zijn, ongeacht de score van de anderen.

Deze meetmethode biedt daardoor ruimere mogelijkheden tot statistisch onderzoek en wordt om die reden veelal toegepast bij klassieke psychologische testen. De uitslag geeft een absoluut score weer van iedere drijfveer, afgezet tegen een representatieve normgroep. We spreken daarom dus van een absolute meetmethode.

Toepassing binnen Spiral Drives™Ons Individueel- en Team drijfverenDNA™ maakt gebruik van de ipsatieve meetmethode. Het maakt ze laagdrempelig, vrij van oordeel en zeer effectief in proces geörienteerde ontwikkeling. Ons Team drijfverenDNA™ biedt een speciale diversiteitsgrafiek die je direct en concreet toegang geeft tot onderliggende team dynamiek.

Cultuur en energie bevinden zich in de diepste onderstoom laag binnen teams en organisaties. Op die laag hebben we het Collectief drijfverenDNA™ ontwikkeld dat gebruik maakt van de absolute meetmethode. Dit geeft een sterker kwantitatief inzicht en is geschikt voor kristal heldere analyse en assessment toepassingen.

Onze specialisatie instrumenten (Persoonlijk en Team Oriëntatie Perspectief) gaan nog een stap verder en maken volledig gebruik van de absolute meetmethode, inclusief norm groepen.