FAQ

 • Hoe kan ik me bij Spiral Drives™️ aansluiten?

  De SD Basisopleiding geeft je, na succesvolle certificering, toegang tot onze organisatie en instrumenten. Je gaat daarna een zelfstandig partnerschap met ons aan. Dit biedt je toegang tot onze instrumenten tegen een gereduceerd tarief. Ben je zelfstandige dan kun je zo een reële marge verdienen om je opleidingsinvestering op een gezonde manier te laten renderen. Ben je een organisatie die het intern wil toepassen, dan beidt het partnerschap je een direct financieel voordeel. Beschik je al over een soortgelijke opleiding en certificering dan kun je in de meeste gevallen zo bij ons aansluiten.

 • Wat behelst het SD Partnerschap?

  Als SD Partner ben je aangesloten bij Spiral Drives™️ en koop je daarmee onze instrumenten in tegen gereduceerd tarief. Maar je hebt ook toegang tot ons permanent educatieprogramma, de jaarlijkse partnerdag, de nieuwste instrumenten, tools en materialen. Daarnaast kun je rekenen op onze ondersteuning. Je betaalt jaarlijkse een kleine vergoeding die je al terugverdient als je bij meer dan 10 kandidaten het drijfverenDNA™️ afneemt. Haal je dat aantal niet dan kun je de instrumenten ook zonder partnerschap inkopen.

 • Wat onderscheidt jullie van andere Graves/Spiral Dyamics™️ leveranciers?

  De beste manier om antwoord te krijgen op deze vraag is om het onze SD Experts te vragen. Ww brengen je graag met hen in contact. Wat we in algemene zin vaak terughoren zijn onze persoonlijke benadering, onze service, onze reële tarieven, onze innovatiekracht, de breedte en diepte van ons productaanbod, dat we kiezen voor nuancering ipv kort-door-de-bocht-interpretaties en dat we ook beige en turquoise meenemen in onze benadering. Daarnaast is het werken op de team- én collectieve laag uniek en onderscheidend. Zo richt de teamlaag zich gericht op de teamdynamiek en de collectieve laag op de gedeelde cultuur en energie. Iedere laag kent zijn eigen onderstroom. Wij onderkennen dat cultuur verder gaat dan de simpele optelsom van de teamleden.

 • Wat is jullie historie, zijn jullie één van de vele nieuwkomers?

  Wij bestaan sinds 2005 onder de naam WaardenManagement. Als die tijd zijn we gepassioneerd bezig met eigen research, development en design van Graves gebaseerde instrumenten en tools. Wij zijn een stabiele, volledig autonome organisatie die zich volledig vanuit eigen kracht ontwikkelt. Vanaf maart 2020 zijn we getransformeerd naar de naam Spiral Drives™️; deze naam doet recht aan de ontwikkeling die we in de eerste 15 jaar hebben doorgemaakt.

 • Welke opleiding moet ik volgen om me te certificeren als SD Expert?

  Om je te certificeren als SD Expert volg je de tweedaagse SD Basisopleiding. In deze opleiding zit alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan, als zelfstandige of in dienst van de organisatie waar je werkt. We staan stil bij de theorie van Prof. Clare W. Graves en het praktische gebruik van het drijfverenDNA op de individuele laag. Wil je ook op de team- en collectieve laag werken dan begint het opleidingstraject ook bij de SD Basisopleiding, simpelweg omdat de theorie van Graves start bij de individuele mens. Dit vormt de basis van de strategische drielagen aanpak.

 • Welke toelatingseisen stellen jullie voor opleidingsdeelname?

  Onze toelatingseisen vereisen, voor alle opleidingen, relevante kennis en kunde om te kunnen werken op de betreffende laag, zijnde collectief, team en individu. Wat ons betreft ben je dus al werkzaam als adviseur, trainer of coach. Onze opleidingen vullen dat aan met het Graves ontwikkelingsmodel en het drijfverenDNA op de drie strategische lagen.

 • Wat heb ik nodig om op de team- en collectieve laag te werken?

  Dit vereist deelname aan de 1-daagse SD Vervolgopleiding. In deze uiterst compacte en efficiënte opleidingsdag leer je om teamdynamiek te ontrafelen middels het Team drijfverenDNA™️ en de onderstroom van teams en organisatie bloot te leggen middels het Collectief drijfverenDNA™️. In beiden gevallen leren we je ook hoe je inzicht effectief kunt omzetten naar actie en verbetering. Daarna staan we voor je klaar met ondersteuning in je eerste traject(en) bij jouw klant(en).

 • Ik ben al elders opgeleid en gecertificeerd, wat nu?

  Beschik je al over een soortgelijke certificering dan kun je in de meeste gevallen zo instromen. Voor het Collectief drijfverenDNA™️ en onze specialisatie instrumenten is veelal een aanvullende opleiding vereist is, tenzij je een NIP-psycholoog bent.

 • Wat behelst jullie extra specialisatie-opleiding?

  Alle leveranciers van Graves instrumenten beiden gelijksoortige instrumenten, gebaseerd op de ipsatieve vraagmethode. Ze zijn allemaal gericht op de persoonlijke drijfveren-voorkeur van kandidaten, waarin de totaalscore altijd 100% is. Dat werkt plezierig in ontwikkeling, omdat er geen direct waardeoordeel uit spreekt. Onze specialisatie-instrumenten zijn ontwikkeld conform klassieke testpsychometrie, op basis van een 5-punts Likert-schaal. Ze geven een uitslag die is gerelateerd aan een normgroep en harde kwalitatieve houvast biedt. Het maakt deze instrumenten uiterst krachtig en vraagt extra kennis en ervaring om ze verantwoord en effectief in te zetten. Onze specialisatie instrumenten zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking met de aan ons verbonden (test)psychologen.

 • Wat is jullie overeenkomst met Management Drives, Profile Dynamics en andere leveranciers?

  De overeenkomst tussen leveranciers ligt in het onderzoekswerk van Professor Clare W. Graves, aangevuld met de kleuraanduiding van Don Beck en Chris Cowan, auteurs van het boek Spiral Dynamics. Behoudens mogelijke interpretatieverschillen is dit vertrekpunt voor alle leveranciers gelijk. Verder gebruiken alle leveranciers de ipsatieve testmethode in hun vragenlijsten. Ze meten dus niet alleen hetzelfde, ze doen dit ook op dezelfde wijze. Het maakt ze dus vergelijkbaar en uitwisselbaar.

 • Waarin verschillen jullie ten opzichte van Management Drives, Profile Dynamics en andere leveranciers?

  Dat zijn diverse zaken, we sommen er hier een aantal voor je op: als eerste werken wij volgens de unieke drie-lagen aanpak met instrumenten die ook echt meten op die betreffende laag. Het meest onderscheidende is daarin het Collectief drijfverenDNA™️ waarmee je op strategisch level werkt met je klant. Op de individuele laag hebben we een geavanceerde en toegankelijke persoonlijke rapportage. Je ondersteunt hiermee jouw kandidaat in zijn of haar ontwikkeling, met daarin een belangrijke rol voor jou als SD Expert. Die rapporten kun je voor één of honderden kandidaten professioneel laten drukken, via onze Printing On Demand Service. Ten aanzien van Graves' theorie onderscheiden we ons door alle drijfveren uit het model mee te nemen, inclusief beige en turquoise. Door onze kennis en ervaring zijn zelfs in staat om turquoise al jaren op een betrouwbare wijze te meten. En tot slot delen we graag kennis met onze SD Experts, zoals ten aanzien van testpsychometrie. Het maakt ons beiden tot experts.

 • Ik werk al met Graves instrumenten, wat bieden jullie mij extra?

  Met Spiral Drives™️ kun je het Collectief drijfverenDNA en/of de specialisatie instrumenten toevoegen aan de instrumenten waar je al vertrouwd mee bent. Zij sluiten naadloos aan, ongeacht met welke leverancier je nu werkt. Je verschaft jezelf daarmee toegang tot de strategischere laag binnen organisaties en/of krijgt meer concrete grip op individuele- en team-ontwikkeling.

 • Jullie bestaan al 15 jaar; wat doen jullie om jullie instrumenten actueel te houden?

  Wij zijn commercieel actief sinds 2005 en doen sindsdien ongeveer iedere 4-5 jaar een review van onze producten. Wij staan niet stil. In de loop der tijd ontwikkelt zich het inzicht ten aanzien van de drijfveren. We verwerken dit dus in een 4-5 jaarcyclus in onze vragenlijsten, waardoor deze actueel blijven. Dit betekent niet dat eerdere vragenlijsten niet goed zijn, maar wel dat onze vragenlijsten actueel blijven. We zijn hierin open en transparant.

Heb je een vraag die er niet tussen staat?

Neem contact op