SD Leergroep – Collectief

Een doorlopend programma voor ervaren trainers en organisatieadviseurs die zich richten op de diepste onderstroom: de collectieve laag met cultuur en energie.

Veel standaard ontwikkeltrajecten volgen een teamgerichte aanpak met duidelijke stappen van A naar B. Deze trajecten zijn gebaseerd op teamdynamiek, gevormd door individuele teamleden. Dit is redelijk succesvol gebleken bij het gebruik van de Individuele en Team drijfverenDNA™ instrumenten.

In maart 2020 introduceerden we SD Next Level Development, met onze 3-laagse aanpak: Collectief, Team en Individu. Hierbij is niet het team of individuen het uitgangspunt, maar de diepere collectieve cultuur en energie. Dit is waar de weerstand van teams en organisaties zich nestelt. In SD Next Level Development is dit juist het startpunt voor strategische team- en organisatieontwikkeling, dankzij het unieke Collectief drijfverenDNA™ instrument.

SD Next Level Development keert de ontwikkelingsrichting dus om, startend bij het collectief. Dit heeft diepgaandere effect, een grotere strategische impact en is aantoonbaar effectiever bij complexere ontwikkelingsvraagstukken.

Deze nieuwe aanpak vereist niet alleen een andere benadering, maar ook een nieuwe werkwijze voor jou als SD Expert. Je moet in staat zijn om processen op deze laag te begrijpen en te begeleiden, met inbegrip van de complexere, dieperliggende vraagstukken die zich daar manifesteren. Dit is precies waar deze doorlopende leergroep voor is bedoeld.

Je wordt bewust en bedreven in het werken vanuit de collectieve laag van het DrijfverenDNA™. Je werkt vanuit de plek waar de collectieve cultuur en energie zich bevinden. Dit vormt het vertrekpunt voor verdere ontwikkeling van teams en individuen, nu nauw afgestemd op de context van het collectief. Soms vereist dit zelfs eerst een interventie op collectief niveau, voordat er effectieve stappen op team- en individueel niveau gezet kunnen worden.

Een project op collectief niveau heeft inherent een grotere strategische impact en langetermijneffect. Dit vereist betrokkenheid en toewijding van zowel de klant als de SD Expert om dit daadwerkelijk aan te gaan.

Praktische informatie:

Vereiste voor deelname is basiskennis en -ervaring in het Collectief drijfverenDNA™ en team- en organisatieontwikkeling vanuit de onderstroom.

De leergroep biedt een unieke kans om te leren schalen naar meer strategische team- en organisatieontwikkeling met behulp van Spiral Drives’ 3-laags aanpak en gerelateerde instrumenten. Je leert van collega SD Experts, elk met hun eigen expertise op deze diepe laag.

Planning     : 2 cycli per jaar, één voor en één na de zomer
Frequentie : 1 maal per maand (een cyclus omvat 5-6 bijeenkomsten)
Waar           : online middels ZOOM
Voor            : max 10 SD Experts, met werkervaring op de collectieve onderstroom
Voertaal     : Engels

Vereist       : afgeronde opleiding of module voor het Collectief drijfverenDNA™

Deelname is gratis, onder voorwaarde van toelating en actieve participatie.

Heb je belangstelling? Stuur een mail met je motivatie aan info@spiraldrives.com