Toepassingen

Collectief, Team en Individueel

Onze aanpak richt zich op de drie onderstromen, ieder op zijn eigen diepte, zoals weergegeven in de hiernaast getoonde ijsberg.

De ijsberg draagt de symbolische last van de gehele organisatie en reikt tot aan de diepste laag, de collectieve onderstroom. Hierin bevinden zich de ontastbare krachten van cultuur en energie. Gebaseerd op gedeelde ervaringen uit het verleden manifesteren deze krachten zich in het heden, soms efficiënt, en maar al te vaak ook niet. De volgende laag richt zich op teamdynamiek en is bepalend voor de onderlinge samenwerking in het hier en nu. De derde laag omvat de individuele drijfveren, die onbewuste sturing geven aan het denken, voelen en handelen van elke medewerker.

Alle lagen zijn met elkaar verbonden. De krachten die er uit voortkomen zijn van grote invloed op de vitaliteit en ontwikkeling van de organisatie. Spiral Drives biedt inzicht op iedere laag, met als doel om knelpunten en blokkades op te lossen.

Hieronder lees je meer over de toepassing op iedere laag.

Collectief

  • Strategische heroriëntatie
  • Culturele transformatie
  • Taaie ontwikkelvraagstukken

Vaak hebben belangrijke ontwikkelingen binnen teams of organisatie een grote impact en zijn ze gekoppeld aan een lange historie. Vaak zonder ons er bewust van te zijn, speelt de diepste onderstroom juist dan een cruciale rol in het succes van de ontwikkeling.

Dit speelt bijvoorbeeld bij hardnekkige, zogenaamde taaie ontwikkelvraagstukken die, ondanks diverse pogingen, niet oplosbaar lijken. Vaak zijn ze het gevolg van negatieve ervaringen uit het verleden. Wanneer deze onvoldoende verwerkt zijn, nestelen ze zich in de collectieve laag. De oorzaak gaat verder terug dan de individuele- en teamdynamiek en vraagt dan om een radicaal andere aanpak.

Dit geldt tevens voor ontwikkeling op organisatieniveau, zoals bijvoorbeeld bij fusies, samenwerkingen of een autonome transformaties. Zodra traditionele denk- en werkwijzen onder druk komen te staan, worden er tegenkrachten uit de collectieve onderstroom actief. Het is geen vraag of ze het succes van de voorgenomen ontwikkeling bepalen, maar in welke mate. Onwetendheid of negeren draagt niet bij aan het succes van de ingezette ontwikkeling.

Spiral Drives biedt helder inzicht en maakt zo de krachten uit de collectieve onderstroom bespreekbaar. Hierdoor ontstaat een effectieve basis om het verleden los te laten en doeltreffend te werken aan een gewenste cultuur voor de toekomst. Met krachtige en praktische instrumenten worden in de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces ondersteund, onder eigen regie of onder begeleiding van een deskundige SD Expert uit ons netwerk.

Individueel

  • Coaching en counseling
  • Loopbaan ontwikkeling
  • Efficiëntieverbetering

Wat de oorzaak ook is, vroeg of laat lopen de meeste van ons tegen hun eigen grenzen aan. Individuele vraagstukken zijn dan ook veelvoorkomend. Coaching en counseling zijn geaccepteerde en toegankelijke manieren om hieraan te werken, zowel via de werkgever als daarbuiten.

In één of meerdere persoonlijke gesprekken krijg je inzicht in de huidige situatie, inclusief je eigen rol en verantwoordelijkheid. Van daaruit werk je naar een nieuw perspectief, waarin de focus ligt op jezelf in optimale afstemming met je (werk)omgeving.

Individuele drijfveren spelen hierin een centrale rol, omdat ze onbewust sturing geven aan denken, voelen en handelen. Dit is vaak effectief, maar soms onbewust ineffectief. Spiral Drives maakt je hiervan bewust door drijfveren zichtbaar en tastbaar te maken. Onder deskundige begeleiding van de SD Expert is alles er op gericht om meer eigen grip te krijgen op jouw eigen denken, voelen en handelen. Het is de basis voor succesvolle ontwikkeling.

Tot slot maak je altijd deel uit van een team en organisatie. Om die reden is het essentieel om individuele vraagstukken altijd te bekijken in het bredere perspectief, aangezien de verschillende lagen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Team

  • Kick-off (project)teams
  • Teamontwikkeling
  • Vitaliteitsbevordering

Een medewerker maakt altijd deel uit van een team en staat onder invloed van de specifieke onderstroom van dat team. Hierdoor werken sommige teams onuitgesproken optimaal samen, terwijl andere teams inefficiënties vertonen. Neem geen genoegen met de status quo, maar ga ermee aan de slag voor een volgende stap!

Of je nu een nieuw team opstart of een bestaand team verder wilt ontwikkelen, Spiral Drives biedt inzicht in de dynamiek van de onderstroom op het teamniveau. We tonen je hoe de drijfveren van de teamleden zich onbewust tot elkaar verhouden en hun invloed uitoefenen. Waar versterken ze elkaar en dragen ze bij aan productieve energie, en waar zitten ze elkaar potentieel in de weg en creëren ze corrosieve energie en inefficiëntie.

Teamleden worden zich bewust van de dieperliggende bronnen achter de dagelijkse dynamiek in hun team, waarbij elk teamlid een eigen onbewuste rol heeft. In dit proces wordt het effect van aanwezige overeenkomsten en verschillen duidelijk en worden er concrete stappen gezet om beiden effectiever te benutten. Verbeter zo de vitaliteit van het team en draag direct bij aan een grotere productieve energie en efficiëntie.

Kies voor succesvolle ontwikkeling,
kies voor Spiral Drives!

Neem contact met ons op