Onze bronnen

Drijfveren, Clare W. Graves

IntroductieOnze organisatie vindt haar basis in de drijfveren-theorie van de Amerikaanse professor Clare W. Graves (1914-1986). De essentie van deze theorie draait om het menselijk streven om doeltreffend te reageren op onze omgeving. Dit wordt mogelijk gemaakt door een onbewust mechanisme, het drijfverenDNA™.

Dit is gerelateerd aan de bekende uitspraak van Charles Darwin (1809-1882):

“Het is niet de sterkste soort die overleeft, ook niet de meest intelligente. Het is degene die het best kan omgaan met verandering.”

Onze drijfveren spelen een cruciale rol in hoe we reageren op veranderingen. Ze zijn diep geworteld in ons onderbewustzijn en fungeren als de automatische piloot die ons gedrag aanstuurt in situaties waarin snel en efficiënt handelen nodig is. Als individu kunnen we maar een beperkt aantal zaken bewust aandacht geven, terwijl ons onderbewuste – onze automatische piloot – de rest overneemt.

Dit betekent dat het grootste deel van ons gedrag wordt aangestuurd door deze automatische piloot. Drijfveren spelen zo een dominante rol in de sturing van menselijk gedrag en beïnvloeden de dynamiek binnen teams en organisaties. Ze zijn van invloed op onze vitaliteit en het succes van onze ontwikkeling.

Ontstaan drijfveren-theorieDe theorie is geworteld in het wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaanse professor Clare W. Graves uit de jaren zestig. In 1971 legde hij een duidelijk patroon bloot dat het gedrag van mensen in diverse omstandigheden verklaart. Hij ontdekte meerdere niveaus van menselijk bestaan, waarbij omstandigheden en onze reacties opmerkelijk verschillen.

Deze niveaus volgen een logische progressie, waarbij elk niveau oplossingen biedt voor de beperkingen van het vorige niveau. Ze vormen samen een compleet ontwikkelingsmodel met toenemende complexiteit in zowel omstandigheden als reacties. Zo heeft Graves het mechanisme ontdekt om gedrag en ontwikkeling van de mensheid te verklaren. Hij identificeerde destijds acht belangrijke niveaus en voorzag toekomstige nieuwe niveaus.

Veel later werden kleuren toegewezen aan de 8 belangrijke niveaus, wat het model zijn huidige herkenbaarheid en toegankelijkheid heeft gegeven.

In de onderstaande illustratie wordt Graves’ model schematisch weergegeven met kleuren. Het laat de samenhang tussen de drijfveren zien. Dit illustreert hoe we als mensheid van nature evolueren in een steeds complexere leefomgeving. De evolutie beweegt ons van onder naar boven in het model, met de optie om onder druk of stress terug te schakelen.

Korte beschrijving per drijfveer:

BeigeHet basale overleven staat centraal. Gedrag is een reflex gericht op primaire behoeften als honger, dorst of seksuele drift. Bewustzijn en reflectie ontbreekt. Beige toont zich in vroege babyreflexen en later in situaties van ziekte, ongelukken of psychisch trauma. Beige is een individueel gerichte drijfveer.

PaarsIn de paarse drijfveer draait alles om loyaliteit. Alleen zijn we immers zwak, samen staan we sterk. Door onvoorwaardelijk loyaliteit bieden we elkaar bescherming. Denk aan moeder en kind, de familie, vakbonden, inheemse stammen, etc. Daarbinnen ben je veilig, daarbuiten niet.  Paars is een groepsgerichte drijfveer.

RoodIn de rode drijfveer gaat het om de sterksten, de wereld is immers een jungle waarin alleen zij zullen overleven. Dit vraagt daadkracht en onverschrokkenheid. Deze drijfveer heeft graag de macht in handen, omdat je uiteindelijk alleen jezelf kunt vertrouwen. Waar rood is, is actie. Rood is een individueel gerichte drijfveer.

BlauwDe blauwe drijfveer is gericht op duidelijkheid, heldere regels en afspraken. We creëren dat met elkaar om er voor te zorgen dat alles goed en ordelijk verloopt. Alleen zo kunnen we chaos voorkomen. Blauw is een groepsgerichte drijfveer.

OranjeDe oranje drijfveer gaat voor doel en resultaat, de wereld is vol kansen. Als je iets wilt, ga er dan voor en het wordt een succes. Je laat je door niets of niemand belemmeren, alleen het resultaat telt. Oranje is een individueel gerichte drijfveer.

GroenIn de groene drijfveer draait alles om harmonie en gelijkwaardigheid. Niemand blijft achter, we zorgen voor elkaar. We zijn sociaal ingesteld, werken graag samen en zijn er om elkaar verder te helpen. Groen is een groepsgerichte drijfveer.

GeelDe gele drijfveer draait om kennis en doorgronden van complexiteit. Autonomie staat centraal; anderen dienen om kennis aan te scherpen en verder te brengen. Er zijn altijd opties en alternatieven, dit drijft geel voorwaarts. Geel is een individueel gerichte drijfveer.

TurquoiseDe turquoise drijfveer is zeer relativerend. Alles gebeurt om een reden. Met dit vertrekpunt is er geen goed of fout, alleen het enig juiste. Mens, natuur en kosmos, alles is energie en met elkaar verbonden. Duurzaam handelen is een onvoorwaardelijk vertrekpunt. Turquoise is een groepsgerichte drijfveer.

Na turquoise…Het Graves-model gaat verder dan turquoise. Vorige eeuw kreeg de opvolger van turquoise al de kleur koraal. Het is echter nog te vroeg voor een definitie of beschrijving van koraal, behalve dat het een individueel gerichte drijfveer is die de complexiteit van turquoise overstijgt.

Toepassing binnen Spiral Drives™Alle instrumenten van Spiral Drives zijn geworteld in de Graves-theorie en omvatten de volledige reeks drijfveren, van paars tot en met turquoise, die door onze evolutie inmiddels duidelijk aanwezig is.