Onze bronnen

Energie, Heike Bruch & Bernd Vogel

InleidingBij het betreden van de voordeur van een willekeurige organisatie nemen je zintuigen onbewust meteen de heersende energie waar. De impact van deze energie is aanzienlijk, zowel op de medewerkers als op de klanten van de organisatie.

Heike Bruch en Bernd Vogel hebben gedurende vele jaren onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van St. Gallen in Zwitserland, waarbij ze zich wereldwijd hebben gericht op ongeveer 70 multinationale bedrijven. De uitkomst van dit onderzoek is zowel eenvoudig als revolutionair. Het laat namelijk duidelijk en tastbaar zien dat de aanwezige energie directe invloed heeft op prestaties, productiviteit, loyaliteit, betrokkenheid en personeelsverloop. Dit is geen verrassing.

Tijdens hun onderzoek hebben ze twee essentiële kenmerken van energie kunnen identificeren:

  • kwaliteit, de mate waarin de energie bijdraagt aan succes
  • intensiteit, de kracht waarmee de energie aanwezig is

Vervolgens kunnen beide kenmerken hoog of laag zijn, wat leidt tot de volgende energiematrix:

Een korte toelichting op de vier energieën:

  • productieve energie, die direct bijdraagt aan het succes
  • comfortabele energie, waarmee de organisatie kan “uitrusten”
  • corrosieve energie, waarin er kritiek of weerstand is
  • inerte energie, waarin mensen passief en afgehaakt raken

De heldere definitie van de vier energiestromen maakte meten mogelijk, wat Bruch en Vogel grootschalig hebben gedaan. De resultaten zijn opgenomen in hun onderzoek en leverden waardevolle inzichten en praktische benaderingen op, waardoor werken met energie tastbaar en hanteerbaar werd.

Concrete toepassing binnen Spiral Drives™️De meting van de vier energieën volgens Bruch en Vogel is onderdeel van het Collectief drijfverenDNA™️. Dit instrument richt zich op cultuur en energie, nauw verbonden aspecten in de onderstroom van teams en organisaties. Energie bepaalt de vitaliteit van een team of organisatie binnen de context van de heersende cultuur.