Onze bronnen

Cultuur, Edgar H. Schein

Introductie

Cultuur, verankerd in de diepere lagen van teams en organisaties, fungeert als geheugen voor gedeelde ervaringen. Deze ervaringen sturen onbewust het dagelijkse gedrag van medewerkers. De ongeschreven regels van de cultuur worden door iedereen in een team of organisatie ervaren, soms beperkend en soms stimulerend. Het is een sleutelfactor voor succesvolle ontwikkeling.

Cultuur beoogt stabiliteit en leidt teams en organisaties in de juiste richting. Echter, snelle veranderingen in organisaties en omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat cultuur achterop raakt en haar intentie niet meer aansluit bij wat de organisatie nodig heeft.

CultuurontwikkelingEr is veel onderzoek gedaan en gepubliceerd over cultuurontwikkeling. De toonaangevende Amerikaanse professor Edgar Schein, verbonden aan de MIT Sloan School of Management, is een autoriteit op dit gebied. Zijn bekendste werk is “Organizational Culture and Leadership”. In het kort stelt Schein het volgende over cultuurontwikkeling:

“Cultuur is niet maakbaar, maar kan zich ontwikkelen als er in de organisatie nieuwe manieren van denken, voelen en handelen worden bevorderd die beter werken dan de oude.”

Cultuur is niet direct veranderbaar, maar wel evolueerbaar. Het vindt zijn oorsprong in het verleden en loopt altijd enigszins achter op de praktijk. Door samen nieuwe ervaringen te creëren, zal cultuur zich ontwikkelen. Inzicht in de heersende cultuur heeft een aanzienlijke invloed op de productiviteit en ontwikkeling van uw team en organisatie.

Toepassing binnen Spiral DrivesWe hebben een speciale cultuurmeting ontwikkeld die perfect past bij de drijfverentheorie. Voor elke van de 7 drijfveren meten we de belangrijkste culturele aspecten die zich in de onderstroom van een team of organisatie bevinden. Deze aanpak is uniek omdat we cultuur zien als eigen entiteit, los van de individuele drijfveren. We meten cultuur als onderdeel van het Collectief drijfverenDNA™️.