Onze bronnen

Veranderstadia, Virginia Satir

Spiral Drives richt zich op ontwikkeling en dus verandering. Leven zonder ontwikkeling is ondenkbaar, en daarmee ook zonder verandering. Het proces van verandering volgt vaak een vergelijkbaar patroon voor ons mensen. Dit heeft alles te maken met onze universele behoefte aan stabiliteit.

De voortdurende variërende omstandigheden brengen onze stabiliteit regelmatig in het geding. Ons drijfverenDNA™ zorgt ervoor dat we passend reageren en onze stabiliteit behouden. Dit is een natuurlijk proces dat meestal onbewust plaatsvindt.

Bij ingrijpende gebeurtenissen kan ons drijfverenDNA™ tekortschieten in het bieden van een passend antwoord. Deze ontbrekende reactie vergroot de druk en leidt tot vastklampen aan het vertrouwde. We voelen weerstand om het oude los te laten, simpelweg omdat een beter antwoord ontbreekt. Bij langdurig uitblijven hiervan riskeren we tijdelijk of langdurig onze stabiliteit te verliezen, totdat we een nieuw passend antwoord vinden – zelfstandig of met begeleiding in een professioneel ontwikkeltraject.

Het bovengenoemde proces volgt de vijf generieke stadia van verandering zoals vastgesteld door de Amerikaanse psychologe Virginia Satir. Deze stadia zijn gevisualiseerd in het onderstaande diagram:

Met inzicht in deze fasen kunnen we de positie van individuen, teams en organisaties in hun proces herkennen. Als professionals kunnen we onze begeleiding afstemmen op de behoeften van elke fase, wat leidt tot doeltreffendere ontwikkeling op alle niveaus.

Toepassing binnen Spiral DrivesDe universele stadia van verandering dienen als belangrijk handvat in het begeleiding van veranderingsprocessen bij individuen en groepen. Daarnaast zijn als concrete meting opgenomen in ons specialisatie instrument “Persoonlijk Oriëntatie Perspectief”.