Onze methodes

Cultuur, Edgar H. Schein

IntroductieCultuur is genesteld in de diepere lagen van teams en organisaties, we spreken daarbij ook wel over de “onderstroom”. De “onderstroom” vormt een geheugen voor de gedeelde ervaringen van teams en organisaties. Individuele drijfveren van medewerkers hebben een direct invloed op deze ervaringen, maar hebben als zodanig alleen een indirecte relatie met de cultuur.

Iedereen binnen een team of organisatie ervaart de ongeschreven regels van de cultuur. Ze beperken teams en organisaties op bepaalde vlakken terwijl het ze op andere juist stimuleert. Het slagen of falen van ingrijpende ontwikkelingen hangt nauw samen met de kennis en bewustzijn van de heersende cultuur.

Cultuur houdt teams en organisaties op koers, de primaire functie is stabiliteit. Deze functie is waardevol, echter onze huidige maatschappij vraagt soms handelen die tegen de cultuur in gaan. Zeker als je bedenkt dat cultuur wordt gevormd door ervaringen uit het verleden en daarmee dus het verleden in stand probeert te houden. Hoe verder cultuur teruggaat in de tijd, hoe minder wendbaar teams of organisaties zijn.

CultuurontwikkelingTen aanzien van cultuurontwikkeling is veel onderzocht en gepubliceerd. De Amerikaanse voormalig professor aan de MIT Sloan School of Management, Edgar Schein,  is op dit gebied dé autoriteit. Hij is auteur van diverse boeken, waaronder zijn bekendste werk Organizational Culture and Leadership. Samengevat stelt hij het volgende ten aanzien van cultuurontwikkeling:

“Cultuur is niet maakbaar, maar kan zich ontwikkelen als er in de organisatie nieuwe manieren van denken, voelen en handelen worden bevorderd die beter werken dan de oude.”

Cultuur is dus niet veranderbaar, maar wel ontwikkelbaar. Het is geworteld in het verleden en ijlt in zijn ontwikkeling dus altijd na op de praktijk. Door gezamelijk nieuwe ervaringen te creëren zal cultuur zich ontwikkelen. Daarnaast is bewustzijn en kennis van de heersende cultuur van grote invloed op het functioneren en de wijze van ontwikkelen van uw team en organisatie.

Toepassing binnen Spiral Drives™Wij hebben een unieke cultuurmeting ontwikkeld die nauw aansluit op de drijfverentheorie van Clare W. Graves. Van ieder van de 7 drijfveren worden de voornaamste cultuurfactetten gemeten die zich in de onderstroom van een team of organisatie bevinden. Deze meting is beschikbaar als onderdeel van het Collectief drijfverenDNA™️.