Team drijfverenDNA™

Teams functioneren het beste als teamleden elkaar aanvullen en versterken. Zicht op deze laag maakt de weg vrij naar vitale en succesvolle teams.

De route naar vitale en succesvolle teams

De definitie van een team is simpel en helder: een groep medewerkers bij elkaar samengebracht om gezamenlijk een taak te vervullen binnen de organisatie. Ieder heeft een specifieke rol en taak, gebaseerd op competenties en "fit".

Zo simpel als de definitie van een team is, zo complex is de aanwezige dynamiek binnen teams. Deze dynamiek heeft de potentie om teams op te stuwen tot grote hoogte, maar kan ook juist de andere kant op slaan. Het ontstaat altijd in de interactie tussen medewerkers. Het manifesteert zich in gedrag (het zichtbare) en wordt gestuurd door drijfveren (het onzichtbare). Teamdynamiek is de bepalende factor voor de vitaliteit en effectiviteit van het team.

Omdat teamdynamiek ontstaat in de interactie tussen medewerkers start teamontwikkeling dus ook altijd bij het individu. Bewustwording en verantwoordelijkheid van het eigen drijfverenDNA™ is een essentiële basis voor effectieve teamontwikkeling.

Het Team drijfverenDNA™ brengt de medewerkers vervolgens samen in één beeld. Niets meer en niets minder. Dit beeld geeft helder zicht op potentiële kracht of spanning. Het laat zien waar drijfveren elkaar ontmoeten in gelijkheid of juist in ongelijkheid. Ieder met hun eigen voor- en nadelen.

Daar waar teamleden botsen ontstaat spanning en komt kracht niet tot zijn recht. Als ze elkaar juist versterken kan dit leiden tot kracht, maar zijn er evengoed risico's.

Door de twee gebieden samen met het team te onderzoeken wordt de potentie voor ontwikkeling helder en concreet. Op een leuke en effectieve manier maakt het team stappen voorwaarts. Spanningen worden omgebogen tot kracht, drijfveren komen beter in balans en teams worden vitaler en effectiever.

  • teamdynamiek is versterkend of verzwakkend voor teams
  • uit zich in gedrag (zichtbaar), gestuurd door drijfveren (onzichtbaar)
  • teamontwikkeling start bij het individu (Individueel drijfverenDNA™)
  • het Team drijfverenDNA™ voegt deze samen tot één helder beeld
  • toont de gebieden van kracht en potentiële spanning
  • biedt concrete handvatten voor teamontwikkeling
  • leidt tot optimaal benutten van diversiteit
  • dé weg naar vitale en succesvolle teams

Waar bestaat het Team drijfverenDNA™ uit?

Het Team drijfverenDNA™ bestaat in de kern uit twee verschillende grafieken waarmee achtereenvolgens voorkeur, weerstand én energiebalans van het team in beeld wordt gebracht. Het gaat daarbij om de volgende twee grafieken:

  • teamgemiddelde (gemiddelde score per drijfveer van het team)
  • teamdiversiteit (individuele scores in één teambeeld gebracht)

De grafiek van het teamgemiddelde komt overeen met de teamuitslag van vrijwel alle andere Graves leveranciers, waaronder die van Management Drives en Profile Dynamics. Soms is alleen de verschijningsvorm anders, taartgrafiek vs staafgrafiek.

Het teamgemiddelde geeft een beeld van de gemiddelde voorkeur van een team. Aardig voor een globale indruk, maar niet veel meer dan dat. Het teamgemiddelde laat namelijk niets zien ten aanzien van de onderliggende teamdynamiek. Het biedt dan ook nauwelijks aanknopingspunten voor concrete teamontwikkeling.

Het teamgemiddelde zegt overigens ook niets over cultuur of andere dieperliggende elementen van het team. In onze benadering is cultuur meer dan de optelsom van individuele drijfverenvoorkeuren. Het bevindt zich op een diepere laag, die van het Collectief drijfverenDNA™.

De werkelijke kracht van het Team drijfverenDNA™ zit hem in de diversiteitsgrafiek. Het brengt alle individuele scores (anoniem) samen in één beeld. Het toont de mate waarin de individuele scores per drijfveer overeenkomen of juist uit elkaar liggen.

Diversiteit is een bron van potentiële kracht. Onze instrumenten maken dit zichtbaar en creëren de mogelijkheid die potentiële kracht te activeren.

Hieronder een voorbeeld van de diversiteitsgrafiek:

De grafiek toont alle individuele scores in één uniek beeld. Dit beeld oogt relatief eenvoudig, echter dit is misleidend. Op ingenieuze wijze zit er namelijk een grote hoeveelheid aan informatie en aanknopingspunten in. Als SD Expert weet je dit te lezen en te gebruiken als input voor concrete teamontwikkeling.

De diversiteitsgrafiek is een mooi voorbeeld hoe research, development en design bij ons samenkomen.

Instrument specificaties

teamdrijfveren

7 constructen, gebaseerd op onderzoek Care W. Graves (paars t/m turquoise)

meetmethode

nvt

aantal vragen

nvt

benodigde invultijd

nvt

minimaal aantal deelnemers

2

toepassingsgebied

Teams, groepen medewerkers bij elkaar samengebracht om gezamenlijk een taak te vervullen binnen de organisatie

uitslag

Compact, bestaande uit drie* grafiekbladen (A4 pdf), ieder met twee grafieken (*vijf grafiekbladen igv drijfverenDNA Plus)

vereiste opleiding

SD Module Team

Hoe zet je het Team drijfverenDNA™ in?

Voor effectieve teamontwikkeling start je altijd met het Individuele drijfverenDNA™. Het Team drijfverenDNA™ wordt vervolgens opgebouwd uit de uitslagen van het Individuele drijfverenDNA™.

Het Team drijfverenDNA™ heeft dan ook geen eigen instrument specificaties. Je genereert het als SD Expert, op basis van de individuele testuitslagen binnen een team.