Collectief drijfverenDNA™

Inzicht in de diepste onderstroom van teams en organisaties. Grip op cultuur, energie en identiteit als dé basis voor succesvolle strategische ontwikkeling.

Ben je klaar voor "next level"?

Elke afdeling, team of organisatie heeft een onderstroom. Vaak heeft deze zelfs een stevige grip op het collectief, doorgaans met positieve bedoelingen. Het is een natuurlijk en diepgeworteld mechanisme, bedoeld om het voortbestaan van het collectief te beschermen.

Stel dat er binnen een team een tijd lang sprake was van een gevoel van onveiligheid, wat niet adequaat is opgelost. Dan nestelt deze ervaring zich op negatieve wijze in het collectief geheugen. Het wordt een ongeschreven regel die ervoor zorgt dat teamleden voortaan wel twee of drie keer nadenken voordat ze zich open en eerlijk uitspreken. De onbewuste bedoeling hiervan is positief, maar vormt tegelijkertijd een belemmering voor de ontwikkeling van het team.

Hier komt het Collectief drijfverenDNA™ om de hoek kijken. Het brengt de onderstroom in beeld aan de hand van cultuur, energie en identiteit. Het drijfverenDNA™ op de collectieve laag staat centraal, hetgeen ook weer naadloos aansluit bij het drijfverenDNA™ op de andere lagen.

Strategische ontwikkeling begint bij het Collectief drijfverenDNA™. Succes komt gemakkelijker binnen handbereik als de onderstroom in lijn is met de gestelde doelen. Dit was voorheen lastig tastbaar te maken, maar dankzij de komst van het Collectief drijfverenDNA™ binnen handbereik.

Als de onderstroom in lijn ligt met de gewenste ontwikkeling dan staat het licht op groen. U bent op de juiste weg. Bevat de onderstroom punten van zorg, dan staat het licht op oranje. U kunt uw weg vervolgen, waarbij u aandacht dient te besteden aan wat uit de onderstroom naar voren is gekomen. Het Collectief drijfverenDNA™ geeft hiervoor concrete handvatten. Tot slot staat het licht bij ernstige blokkades op rood. Hier moet absoluut eerst aan gewerkt worden voordat de gewenste ontwikkeling kan worden ingezet. Dit is zelden een verrassing; het instrument vormt dan een concreet startpunt om ermee aan de slag te gaan.

 • onderstroom zichtbaar én tastbaar
 • voor diagnose of ontwikkeling
 • directe spiegel, niets blijft verhuld
 • helder zicht op cultuur, energie en identiteit
 • ingang gesprek of proces, zonder uitgesproken oordeel
 • stimuleert eigenaarschap en persoonlijk leiderschap
 • concrete handvatten voor verbetering/ontwikkeling
 • gebaseerd op wetenschappelijke theorien (Graves, Bruch en Vogel)
 • van SD Expert naar strategisch gesprekspartner

Waar bestaat het uit?

Het Collectief drijfverenDNA™ bevat drie hoofdelementen die in grafiekvorm in beeld worden gebracht in de uitslag:

 • drijfveren
 • energie
 • identiteit

We meten volgens de absolute meetmethode, alles wordt dus los van elkaar in kaart gebracht. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke individuele Graves-testen waar de ipsatieve meetmethode gangbaar is, ongeacht van welke leverancier.

Er is hiervoor gekozen om een objectief en compleet beeld te kunnen geven, geschikt voor diagnose én ontwikkeling. Ieder sub-element van cultuur, energie en identiteit kan nu zowel maximaal als minimaal scoren. Zo kan bij cultuur een maximale score op groen bijvoorbeeld naast een maximale score op oranje bestaan. Dit is in een individuele test ondenkbaar, aangezien punten altijd onderling verdeeld zijn. Het Collectief drijfverenDNA™ is daardoor scherper en concreter in het praktisch gebruik.

Hieronder vind je ter illustratie een cultuurgrafiek uit het Collectief drijfverenDNA™. Je ziet een schaal van 0 tot 10, waarbij iedere score dus los staat van alle anderen. De sub-elementen van cultuur, paars tot en met turquoise, worden in volgorde van het ontwikkelingsmodel van Graves getoond, er bestaat geen 1e plaats aangezien iedere drijfveer zijn eigen rol heeft binnen de cultuur.

De grafiek brengt in beeld hoe de cultuur van het collectief is opgebouwd. Hoe stevig is het fundament (paars, rood, blauw)? Hoe zit het met de actie en doelgerichtheid (oranje)? En zo verder tot en met turquoise. Als SD Expert ben je verantwoordelijk voor de procesbegeleiding gericht op de impact van deze cultuur op het functioneren, de vitaliteit en de ontwikkelplannen van het collectief.

Spiral graphics

Deze grafiek is slechts één simpel voorbeeld. Als SD Expert heb je daarnaast ook de beschikking over de gedetailleerde facetscores. Hiermee krijg je inzicht in de meer dan 50 verschillende detailfacetten die zijn gemeten binnen dit collectief. Het is zeer waardevolle input voor het proces.

Daarnaast worden ook de energie en identiteit op grafische wijze in kaart gebracht. Ieder element heeft zijn eigen grafiekvorm die optimaal aansluiten bij datgene wat in beeld wordt gebracht. Het geheel is compact en overzichtelijk, met daaronder een enorme bron van detail om concreet mee aan de slag te gaan.

Instrument specificaties

Collectieve drijfveren

7 constructen, gebaseerd op onderzoek Care W. Graves (paars t/m turquoise)

Collectieve energie

4 constructen, gebaseerd op onderzoek Heike Bruch & Bernd Vogel (productief, comfortabel, corrosief, inert)

Collectieve identiteit

2 constructen, gebaseerd op onderzoek Heike Bruch & Bernd Vogel (trots, perspectief)

Meetmethode

absoluut, zonder normering

Aantal vragen/stellingen

100

Benodigde invultijd

20 minuten (online)

Minimaal aantal deelnemers

6

Maximaal aantal deelnemers

onbeperkt; steekproef bij grotere aantallen, afhankelijk van toepassing

Toepassingsgebied

Collectief, bestaande uit afdelingen, teams, business units of de organisatie als geheel

Uitslag

Compact, bestaande uit drie grafiekbladen (A4 pdf) met totaal vijf grafieken voorzien van korte toelichting

Opleiding

SD Opleiding of Module Collectief

Jouw rol in strategische organisatieontwikkeling

Welkom op het "next level" in organisatieontwikkeling. Vanaf nu neem je als trainer en/of adviseur het effect van de onderstroom mee in alles wat je doet. Je weet dit voor je klant zo concreet en tastbaar te maken dat het soms zelfs even spannend wordt. Jij durft dat aan, omdat je weet wat je doet en daarmee het verschil maakt.

Je bent een serieuze gesprekspartner voor je klant als het aankomt op strategische organisatieontwikkeling. Het is de basis voor langere termijn commitment. Jouw deskundig advies en begeleiding naar iedere volgende stap in ontwikkeling is essentieel. Het begeleiden van medewerkers en/of teams wordt impliciet als onderdeel van een groter geheel. Je sorteert tegelijk impact én effect.

Ook ben je van grote waarde voor organisaties die andere Graves-gebaseerde instrumenten in gebruik hebben, zoals bijvoorbeeld Management Drives of Profile Dynamics. Het Collectief drijfverenDNA™ vormt voor hen een zeer waardevolle en strategische aanvulling. Het raakt een laag waar zij anders niet komen.

 • "next level" organisatieontwikkeling
 • met inbegrip van de onderstroom
 • soms spannend en juist dat maakt het verschil
 • lange termijn commitment
 • advies en begeleiding
 • impact én effect