Startpunt voor succesvolle ontwikkeling

De onderstroom

In de onderstroom bevindt zich de onbewuste sturing achter gedrag van het individu, team en de gehele organisatie. Deze sturing wordt bepaald door onze individuele en collectieve ervaringen, die zijn opgeslagen in het drijfverenDNA™.

Het is een diepgeworteld mechanisme, met als bedoeling om ons op koers te houden op basis van onze ervaringen uit het verleden. De vraag is echter of die ervaringen en de lessen die we daar onbewust uit hebben geleerd nog wel optimaal aansluiten bij de omstandigheden waarin we nu verkeren.

Spiral Drives geeft je antwoord op die vraag, door je helder zicht op de onderstroom op de verschillende lagen te bieden. Zo weet je welk pad je moet bewandelen om praktische houding en gedrag, in het hier en nu, echt succesvol te ontwikkelen.

We bieden je effectieve instrumenten en tools gericht op de collectieve, team en individuele onderstroom. Ieder met zijn eigen kenmerken, invloed en effect. Op deze website lees je er alles over.

Toepassing op drie lagen

De toepassing richt zich op drie lagen, de drie verschillende onderstromen: collectief, team en individueel. Daar bieden we zicht en grip op de specifieke dynamiek van elke onderstroom. Het maakt het effect op de gewenste ontwikkeling concreet tastbaar, of dat nou versterkend of belemmerend is. Juist met deze specifieke kennis bent u in staat om ontwikkeling te laten slagen. Of het nu individuele medewerkers, teams of de organisatie betreft, je kiest zelf welke lagen je bij de ontwikkeling betrekt.

Naar toepassingen

Collectief drijfverenDNA™

Inzicht in de diepste onderstroom van teams en organisaties. Grip op cultuur, energie en identiteit als dé basis voor succesvolle strategische ontwikkeling.

Team drijfverenDNA™

Teams functioneren het beste als teamleden elkaar aanvullen en versterken. Zicht op deze laag maakt de weg vrij naar vitale en succesvolle teams.

Individueel drijfverenDNA™

Het beste uit jezelf en elkaar start bij je drijfverenDNA™. Verbeter je persoonlijk leiderschap, communicatie en samenwerking. Neem de sturing (weer) in eigen hand.

Spiral Drives™ staat synoniem voor helder inzicht in de onderstroom, vertaald naar concrete actie. Onze unieke combinatie van research, development en design maakt menselijke complexiteit inzichtelijk én hanteerbaar. Onze instrumenten zijn gebaseerd op de drijfverentheorie van Clare W. Graves, aangevuld met Spiral Dynamics™. Ze bieden tastbaar inzicht in het drijfverenDNA™, op iedere afzonderlijke laag. Ze zijn sinds 2005, in meerdere talen, beschikbaar en omringd door een netwerk van ervaren SD Experts. Samen met hen zijn we dé specialist in effectieve en succesvolle ontwikkeling op collectief, team en individueel niveau.

Meer over Spiral Drives