Inschrijfvoorwaarden

Je inschrijving is bindend tegen de vermelde tarieven en onder de genoemde voorwaarden.

Inschrijving onder voorbehoud van beschikbare plaatsen, op volgorde van aanmelding.

Je ontvangt een factuur voor inschrijving die binnen 30 dagen dient te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling ontvang je een herinnering, waarna u de factuur binnen 5 werkdagen dient te voldoen.

Achterwege blijven van tijdige betaling leidt onvoorwaardelijk tot incasso; de factuur wordt verhoogd met alle bijbehorende kosten.

Annulering van een opleiding of betaalde studiemiddag is kosteloos mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst (100% restitutie).

Bij annulering tot 2 weken voor ontvang je een restitutie van 50% van de deelnamekosten.

Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd. Het is toegestaan om een collega te laten deelnemen, onder voorbehoud van juiste kwalificatie.

Deelname aan webinars is kosteloos, dat geldt voor zowel aanmelden, afmelden als last minute annuleren.

Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt zullen we u direct informeren en hebt u de keuze om te annuleren of om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht behouden wij ons het recht voor om een bijeenkomst te annuleren waarbij we eventueel gefactureerde kosten restitueren.

Indien u door overmacht niet aanwezig kunt zijn vindt geen restitutie plaats. Wel kunt u de gemiste deelname inhalen (mits de opleiding of activiteit nogmaals wordt herhaald) waarbij we u een bijdrage van €100 (ex btw) in rekening brengen voor de gemaakte annuleringskosten.