Inschrijfvoorwaarden

Inschrijving betaalde activiteiten (opleiding, module, etc)Je inschrijving is bindend tegen de vermelde tarieven en onder de genoemde voorwaarden.

BetalingJe ontvangt een factuur voor inschrijving die binnen 30 dagen dient te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling ontvang je een herinnering, waarna je de factuur binnen 5 werkdagen dient te voldoen. Achterwege blijven van tijdige betaling leidt onvoorwaardelijk tot incasso; de factuur wordt verhoogd met alle bijbehorende kosten.

AnnuleringAnnulering van een activiteit is kosteloos mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst (100% restitutie). Bij annulering tot 2 weken voor ontvang je een restitutie van 50% van de deelnamekosten. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd. Het is echter wel toegestaan om een collega te laten deelnemen, onder voorbehoud van juiste kwalificatie.

OvermachtIndien je door overmacht op het laatste moment toch niet aanwezig kunt zijn vindt er geen restitutie plaats. Je hebt wel de mogelijkheid om de activiteit op een later moment te kunnen volgen. Bij overmacht aan onze kant behouden wij ons het recht voor om de opleiding of activiteit te verplaatsen of annuleren, waarbij we eventueel gefactureerde kosten restitueren.

Minimum/maximum deelnemersWanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt zullen we u direct informeren en hebt u de keuze om te annuleren of om op een wachtlijst geplaatst te worden. Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om de activiteit te verplaatsen of annuleren, waarbij we eventueel gefactureerde kosten restitueren. Wij streven er echter naar om onze activiteiten vrijwel altijd door te laten gaan.

SD Partnerdag en overige webinarsDe SD Partnerdag en overige webinars zijn kosteloos (tenzij expliciet anders vermeld). Aanmelden, afmelden en last minute annuleren is in dat geval kosteloos mogelijk.