SD Collective Learning Group

Samen met ervaren SD Experts verdiepen en leren rondom team-en organisatieontwikkeling op de laag van de diepste onderstroom, de laag van cultuur en energie. Het Collectief drijfverenDNA staat hierin centraal.

Samenvatting

SD Experts, werkend met Collectief drijfverenDNA
Halfjaar cycli
Online
Direct inschrijven

Een doorlopend programma voor ervaren trainers en organisatie adviseurs, werkend vanuit de diepste onderstroom met cultuur en energie.

Traditioneel kennen veel standaard ontwikkeltrajecten een teamgerichte aanpak, met een redelijk duidelijk omlijnde programma’s gericht op lineaire ontwikkelstappen, van A naar B. Het uitgangspunt bij dergelijke trajecten is de teamdynamiek, gevormd door de individuele teamleden. Een redelijk succesvolle aanpak, die zich met toepassing van de klassieke drijfverenDNA™ instrumenten heeft bewezen.

In maart 2020 lanceerden we SD Next Level Development, in combinatie met onze 3-laags aanpak op de lagen: Collectief, Team en Individu. Kenmerkend hieraan is dat niet het team en bijbehorende individuen het vertrekpunt zijn, maar de dieperliggende collectieve cultuur en energie. Daar waar de taaiheid van teams- en organisaties is genesteld. In SD Next Level Development is juist dit het vertrekpunt voor strategische team- en organisatieontwikkeling, mogelijk gemaakt door het unieke Collectief drijfverenDNA™ instrument.

We draaien de ontwikkelrichting dus om, niet startend vanuit het individu, maar het collectief. Dit grijpt dieper in, heeft een grotere strategische impact en is effectiever voor grotere of taaiere ontwikkelvraagsttukken.

Deze nieuwe manier van werken vraagt niet alleen anders “kijken”, maar ook anders werken voor jou als SD Expert. Je wordt immers geacht om de processen op deze laag te kunnen hanteren en begeleiden, met inbegrip van de taaiere, dieperliggende vraagstukken die hierin zichtbaar worden. Exact daarvoor is deze doorlopende leergroep bedoeld.

Je wordt bewust en bekwaam in het werken vanuit de laag van het Collectief drijfverenDNA™. Werken vanuit de plek waar zich de collectieve cultuur en energie zich bevinden. Het is het startpunt voor verdere ontwikkeling van teams en individuen, nu optimaal afgestemd op de kaders van het collectief. Soms betekent dit zelfs eerst een interventie op de collectieve laag, voordat een effectieve stap gezet kan worden op de team en/of individuele laag.

Een “Next Level”-project heeft impliciet een grotere strategische impact en langer termijn effect. Dit vraagt commitment van zowel klant als SD Expert, om dit ook echt aan te gaan.

Praktische informatie:

Voorwaarde voor deelname is basiskennis en -ervaring met het Collectief drijfverenDNA™ én het werken op team- en organisatieontwikkeling vanuit de diepste onderstroom.

De leergroep is een unieke kans om te leren hoe je kunt opschalen naar meer strategische team- en organisatieontwikkeling, met behulp van de 3-laags aanpak van Spiral Drives en bijbehorend instrumenten. Je leert met en van collega SD Experts, ieder met zijn eigen expertise in het werken op deze diepste laag.

Planning : 2 cycli per jaar, één voor en één na de zomer
Frequentie : 1 maal per maand (een cyclus omvat 5-6 bijeenkomsten)
Waar : online middels ZOOM
Voor : max 10 SD Experts, met werkervaring op de laag van de collectieve onderstroom
Voertaal : Engels

Vereist : afgeronde opleiding of module voor het Collectief drijfverenDNA™

Deelname is gratis, maar wel onder voorwaarde van actieve participatie.

Heb je belangstelling? Stuur een mail met je motivatie aan info@spiraldrives.com