Persoonlijk Oriëntatie Perspectief

Een 16-tal unieke persoonskenmerken in beeld gebracht, bepalend voor persoonlijke ontwikkeling. Voor analyse en/of ontwikkeling. Biedt heldere en concrete verdieping op het Individueel drijfverenDNA™.

Persoonlijkheid in beeld

Het Persoonlijk Oriëntatie Perspectief, afgekort tot POP, is een uniek instrument ontwikkeld conform de klassieke testpsychometrie. Het maakt gebruik van de absolute meetmethode waardoor alle onderdelen los van elkaar worden gemeten.

Van onze specialisatie instrumenten sluit de POP als enige direct aan op het Individueel drijfverenDNA™. De drijfveren paars tot en met turquoise zijn namelijk onderdeel van de 16-tal gemeten persoonskenmerken. We meten dus hetzelfde, alleen op een andere manier. Aangevuld met 9 aanvullende persoonskenmerken.

Deze andere manier van meten richt op de persoonlijkheidslaag. Op deze laag zijn uitslagen stabieler, betrouwbaarder en hebben een grotere voorspellende waarde. Met normscores doe je daarnaast directe kwantitatieve uitspraken. Het laat direct zien of een score hoog of laag is.

Het Persoonlijk Oriëntatie Perspectief is een uitzonderlijk waardevol instrument voor diepgaande, effectievere coaching, counseling en loopbaanbegeleiding.

 • degelijk, ontwikkeld conform klassieke testpsychometrie
 • absolute meetmethode, gericht op de persoonlijkheidslaag
 • stabielere en betrouwbaardere uitslagen t.o.v. gangbare Graves-instrumenten
 • kwantitatieve uitspraken gerelateerd aan representatieve normgroep
 • geschikt voor diepgaande coaching, counseling of loopbaanbegeleiding
 • alleen beschikbaar in het Nederlands

Verschil gangbare Graves-instrumenten

Gangbare Graves-instrument tonen iemands voorkeur voor een drijfveer, altijd in relatie tot de voorkeur voor de andere drijfveren. Ze tonen altijd de procentuele verdeling van de voorkeuren, in volgorde van groot naar klein.

Voorkeur is een mooi startpunt en ingang voor ontwikkeling, echter het is niets meer dan iemands voorkeur. Een eigenschap die ook nog eens sterk contextafhankelijk is. Het biedt weinig tot geen concrete houvast op de persoonlijkheidslaag en kan zelfs al snel een vertekend beeld geven.

Bij de POP ligt dat anders. Het laat zien in welke mate een persoon ieder element (bijvoorbeeld een drijfveer) in zich heeft, los van alle andere elementen. Direct op de persoonlijkheidslaag.

Een praktisch voorbeeld

Stel een persoon laat in het Individueel drijfverenDNA™ of vergelijkbaar ander instrument een zeer lage voorkeur zien op de blauwe drijfveer.

Dit betekent dat hier geen voorkeur naar uit gaat, in de gemeten context. Het betekent echter niet dat deze persoon niet over de blauwe drijfveer beschikt, alleen dat het niet de voorkeur heeft.

Het Persoonlijk Oriëntatie Perspectief kan hier waardevolle informatie aan toevoegen. Zo kan de absolute score van blauw bij deze zelfde persoon “gewoon” op het gemiddelde van de normgroep zitten. Blauw heeft dan dus weliswaar geen voorkeur, maar kan wel gewoon worden ingezet.

Andersom kan ook. Als dezelfde persoon een zeer hoge voorkeur laat zien op bijvoorbeeld de drijfveer oranje. Het Persoonlijk Oriëntatie Perspectief kan tegelijkertijd laten zien dat deze zelfde persoon op oranje een absolute score heeft die “slechts” gelijk is aan het gemiddelde van de normgroep.

Dit voorbeeld wijst er op dat de voorkeur voor de oranje drijfveer mogelijk over-stretched wordt. Een waardevol aanknopingspunt voor nader onderzoek in coaching, counceling of loopbaanbegeleiding.

Aanvullend op de bekende zeven Graves-drijfveren brengt de POP ook de vijf veranderfasen (Virgina Satir) en 4 klassieke persoonskenmerken in beeld.

Het Persoonlijk Oriëntatie Perspectief meet dus niet een stuk alleen dieper, de persoonlijkheidslaag, maar een flink stuk ook breder. Het biedt meer zicht en grip op persoonlijke ontwikkeling.

Specificaties

individuele drijfveren

7 constructen, gebaseerd op onderzoek Care W. Graves (paars t/m turquoise)

veranderfasen

5 veranderfasen, gebaseerd op onderzoek Virginia Satir (huidige en nieuwe situatie, met tussenliggend weerstand, chaos en integratie)

aanvullende persoonskenmerken

4 persoonskenmerken, conform klassieke testpsychometrie (attributiestijl, stressbestendigheid, flexibilteit en doen/denken)

meetmethode

absoluut

aantal vragen

160 (enkelvoudige items)

benodigde invultijd

30-40 minuten

minimum aantal deelnemers

1

maximaal aantal deelnemers

onbeperkt (uitslag is individueel)

toepassingsgebied

coaching, counseling en loopbaanbegeleiding

uitslag

Grafieken, bestaande uit één grafiekblad (A4 pdf) met drie grafieken. Normatieve scores.

Rapport, bestaande uit elf pagina's met drie grafieken inclusief begeleidende tekst (niet persoonlijk).

vereiste opleiding

SD Specialisatieopleiding

Iets voor jou?

Dus... ben je geprikkeld, nieuwsgierig en wil je jouw individuele begeleiding op een dieper level brengen dan is het Persoonlijk Oriëntatie Perspectief jouw instrument.

Losstaand of als aanvulling op een bestaand ipsatief instrument, zoals het Individueel drijfverenDNA™. Het sluit naadloos aan.

 • drijfveren, veranderfasen en persoonskenmerken
 • concrete houvast op de persoonlijkheidslaag
 • normatief, dus geschikt voor kwantitatieve interpretatie
 • losstaand of ter aanvulling op het Individueel drijfverenDNA™
 • ook i.c.m. andere Graves-instrumenten (Management Drives, Profile Dynamics, etc)
 • verdiept en verbreedt kennis van testpsychometrie
 • effectievere coaching, counseling en loopbaanbegeleiding