Onze methodes

Verandering, Virginia Satir

Spiral Drives gaat over ontwikkeling, ongeacht of we spreken over ontwikkeling als natuurlijk proces of als een bewust proces richting gestelde doelen. Er bestaat geen leven zonder ontwikkeling en dus ook niet zonder verandering. Verandering is een thema wat door veel onderzoekers en psychologen is beschreven.

Verandering is een proces dat voor ons als mens vrijwel altijd op dezelfde wijze verloopt. Het heeft alles te maken met onze uniforme behoefte aan stabiliteit.

We streven allemaal naar een zekere mate van stabiliteit waarin we het best tot ons recht komen. Die stabiliteit is voor iedereen anders, wat weer nauw samenhangt met ons drijfverenDNA™. Vanuit een oranje drijfveer zal iemand bijvoorbeeld naar een stabiele omgeving streven vol kansen en uitdagingen, terwijl een persoon met een groene drijfveer een stabiele omgeving van harmonie nastreeft. Zo streven we dus onbewust die stabiliteit na die het beste bij ons past.

Voortdurende wisselende omstandigheden en gebeurtenissen zetten onze stabiliteit regelmatig onder druk. Ons drijfverenDNA™ zorgt er dan voor dat we passend antwoord kunnen geven en onze stabiliteit weten te behouden. Dit is een natuurlijk proces dat in de meeste gevallen onbewust plaats vindt.

Als omstandigheden of een gebeurtenis grote impact heeft dan kan het zijn dat ons drijfverenDNA™ geen passend antwoord voorhanden heeft. Zolang dit antwoord ontbreekt neemt de druk verder toe en houden we vast aan het ons bekende. We ervaren weerstand om het oude los te laten, simpelweg omdat we nog geen beter antwoord hebben. Als dit te lang duurt dan lopen we het risico onze stabiliteit (voor kort of langere periode) te verliezen totdat we een nieuw passend antwoord gevonden hebben. Zelfstandig of onder begeleiding in een professioneel ontwikkeltraject.

Het hierboven beschreven proces verloopt conform de fasen zoals door de Amerikaanse psychologe Virginia Satir zijn vastgesteld in haar onderzoek. Satir stelde vast dat we bij iedere verandering vijf generieke fasen doorlopen zoals in onderstaand diagram is weergegeven:

Met kennis van deze fasen herkennen we waar mensen, teams en organisaties zich bevinden in hun proces. Als professional zijn we daarmee in staat om onze begeleiding af te stemmen op de behoefte van de betreffende fase. Ontwikkeling verloopt daardoor effectiever, op iedere niveau.

Toepassing binnen Spiral Drives™Het verandermodel van Virginia Satir is onderdeel van onze SD Basisopleiding en wordt aangereikt om individuen, teams en organisaties effectiever te begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Ons specialisatieinstrument bevat op individueel niveau tevens een concrete meting waarmee de 5 fasen van verandering zichtbaar worden gemaakt.