Leergang “SD Next Level Development”

Nieuw, in voorbereiding: Leergang “SD Next Level Development”.

Een programma bestaande uit 6 online bijeenkomsten voor ervaren trainers:

Traditioneel kennen veel ontwikkeltrajecten een teamgerichte aanpak, met een redelijk duidelijk omlijnde programma’s gericht op lineaire ontwikkel stappen, van A naar B. Het uitgangspunt bij dergelijke trajecten is de teamdynamiek, gevormd door de individuele teamleden. Een redelijk succesvolle aanpak, die zich met toepassing van de klassieke drijfverenDNA instrumenten heeft bewezen.

In maart 2020 lanceerden wij de 3-laags aanpak Collectief-Team-Individu, samen met de term “SD Next Level Development”. Kenmerk van deze aanpak is dat niet het team en bijbehorende individuen het vertrekpunt zijn, maar de dieperliggende collectieve cultuur en energie. De diepste onderstroom vormt zo het vertrekpunt voor strategische organisatieontwikkeling, mogelijk gemaakt door het unieke Collectief drijfverenDNA instrument.

Met “SD Next Level Development” draaien we de ontwikkel richting dus om. In plaats van het individu of team, starten op de diepste laag van het collectief. Dit heeft een grotere strategische impact tot gevolg en is daarmee bedoeld voor omvangrijkere en/of diepgaandere ontwikkeltrajecten.

Deze nieuwe manier van werken vraagt niet alleen anders “kijken”, maar ook andere kennis en kunde van jou als SD Expert. Je wordt immers geacht om de processen op deze laag succesvol te kunnen begeleiden, ongeacht de dieperliggende thema’s die hierin zichtbaar worden.

Met deze leergang wordt je bewust en bekwaam in het werken vanuit de laag van het Collectief drijfverenDNA. Werken vanuit de plek waar zich de collectieve cultuur en energie zich bevinden. Het is het startpunt voor verdere ontwikkeling van teams en individuen, nu optimaal afgestemd op de kaders van het collectief. Soms betekent dit zelfs eerst een interventie op de collectieve laag, voordat een effectieve stap gezet kan worden op de team en/of individuele laag.

Een “Next Level”-project heeft impliciet een grotere strategische impact en langer termijn effect. Dit vraagt commitment van zowel klant als SD Expert, om dit ook echt aan te gaan.

Praktische informatie:

Voorwaarde voor deelname is basiskennis en -ervaring met het Collectief drijfverenDNA én een actueel project waar je het direct opnieuw kunt inzetten. Het meeste rendement haal je immers uit de leergang als het parallel loopt met een actueel project. In iedere bijeenkomst staan een specifiek facet van SD Next Level Development centraal, daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng en intervisie.

De leergang is een unieke kans om te leren hoe je kunt opschalen naar meer strategische organisatieontwikkeling, met behulp van de 3-laags aanpak van Spiral Drives en bijbehorend instrumenten.

Planning: start oktober 2020 – einde juni 2021
Voor       : max 10 SD Experts, met ervaring, actueel project en motivatie tot delen/leren
Inclusief: 10 deelnemers Collectief drijfverenDNA
Door     : Ed Peelen (SD) en Gerda van Leeuwen (Vrk8)

Kosten op aanvraag.

Heb je belangstelling? Stuur een mail met je motivatie aan info@spiraldrives.com